Dotazníkpri nástupe dieťaťa do DC GRBA

Dotaznik.d ocx (16,7 kB)

Vážení rodičia,

cieľom dotazníka je získať dôležité informácie o Vašom dieťati, ktoré opatrovateľkám DC poslúžia pri práci a predovšetkým uľahčí adaptáciu dieťaťa na nové prostredie. Vzhľadom na to prosíme o pravdivé vyplnenie dotazníka. Odpovede zakrúžkujte, prípadne doplňte. Vyplnený dotazník odovzdajte pri nástupe dieťaťa do zariadenia, alebo pošlite elektronicky.

Ďakujeme.

 

Kontakt

Detské centrum GRBA 1.Maja 25
Bratislava - Devínska Nová Ves
84107
0911 722 045
0911 722 210
dcgrba@dcgrba.sk